குறிப்பு: ப்ரீத்தி ஸ்ரீனிவாசன்,   19 வயதுக்குட்பட்ட தமிழகப் பெண்கள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைவியாக அங்கம் வகித்தவர். ஒரு விபத்திலிருந்து மீண்ட பின்னர்,  இவர் சோல்ஃப்ரீ.  என்ற ஒரு…