பெண் என்றாலே, மென்மை, சாந்தம், பொறுமை என்றெல்லாம் வர்ணிப்பார்கள். வரலாற்று கதைகளிலும், கற்பனைக் கதைகளிலும், சினிமாக்களிலும் மட்டுமே, வீர தீர சாகசங்கள்…