ஒளிப்படக் கலைஞர் என்றாலே, ஸ்டுடியோவில் வேலை செய்பவரை நாம் பார்த்திருப்போம் அல்லது நம் வீட்டு விசேஷங்களுக்குப் படம் எடுப்பவராக இருப்பார்.  அதையும்…