மனித குல பாதுகாப்பு வசப்படுமா?

 காலநிலை மாற்றம் உலக அளவில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் குறித்து தற்போது பரவலாக அறியப்படுகிற விவாதிக்கப்படுகிற ஒரு பொருளாக மாறியுள்ளது வரவேற்புக்குரியது என்றாலும்…

உலகமே ஒன்று சேர வேண்டும்

உயிரோடு இருக்கும் போது நான் அதை தொடுகிறேன் நான் இறந்தால் அவை என்னைத் தொட்டுக்கொள்ளும் மண்புழு ..! –சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில்…

சூழல் நெருக்கடியும் மீன் வள பாதிப்பும்

Yale  பல்கலைக்கழகத்தின் Center For Environmental Law & Policy துறை மற்றும் கொலம்பிய பல்கலைக்கழகத்தின் Center for International Earth…

அதிசய வங்கா நரிகள்

குள்ள நரி எனப்படும் வங்கா நரி அரிதாக காணப்பட்டாலும், ஆரவல்லி பகுதியில் இது தீபகற்ப இந்தியாவில் காணப்படும் ஐந்து வகையான குள்ளநரிகளில்…

சூழியல் – கோட் ரெட் எனும் விழிப்புக் கடிகை

சூழியல் பற்றிய கட்டுரை என்றவுடன்  சுற்றுச்சூழல் காப்போம்  மரம் வளர்ப்போம்  என்று கடைசியாக  பள்ளி காலத்தில் ஆர்வத்துடன் கூச்சலிட்ட நாட்கள் நினைவிற்கு…

காலநிலை மாற்றக் காரணிகளும் கருத்தியல்களும்

இயற்கையின் மீது அளவு கடந்து ‘வளர்ந்துவிட்ட’ மாந்த குலம் நடத்தும் போர் புவியின் இருப்பைச் சிக்கலுள்ளாக்கிறது. புவியின் அடிப்படையில் ஓர் உயிரினமே.…

மரணத்தின் அமுது

பூமியில் வாழ்வின் வரலாறு என்பது உயிரினங்களுக்கும் அதன் சுற்றுப்புறத்திற்கும் இடையிலான வரலாறாகும்.  பூமியில் உயிரினங்கள் உருவாக, பல மில்லியன் ஆண்டு தடைகளும் …

காந்திய சுற்றுச்சூழல் கருத்தியல்

“The Earth has enough resources for our need but not for our greed.” – M.K. Gandhi…

காலநிலைப் பொருளாதாரம்

காலநிலை மாற்றத்தால் பொருளாதாரம் என்னவாக மாறும் என்பதும், பொருளாதார சூழலானது காலநிலை மாற்றத்தின்மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ன என்பதும் மிக முக்கியமான…

மார்க்சியப் பார்வையில் சுற்றுச்சூழல்

உலகளாவிய சூழலியல் மற்றும் சமூக மாற்றத்திற்கான இயக்கத்தின் முன்னணியில் சோசலிச சிந்தனை மீண்டும் வெளிவருகிறது. “இயற்கையின் உலகளாவிய வளர்சிதை மாற்றம்” மற்றும்…