முச்சந்தி: பல்சமய இலக்கிய உரையாடல்

     உலக உயிர்கள் எல்லாம் மகிழ்வோடு வாழவே விரும்புகின்றன . அதற்கு புரிதல், விட்டுக்கொடுத்தல், உலக ஞானம் சக மனிதர்களோடு இணக்கம் என்ற…