தென்சென்னை தமிழ்ச்சங்கம்

2016 மே மாதம் டாக்டர்.ஜீவாவின் கவிதைப்பூங்கா என்ற பெயரில் ஒரு முகநூல் குழுமம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 4000 வளரும் கவிஞர்கள் மற்றும் படைப்பாளிகளை…