புதுப்பித்துக்கொள்ளும் மலையாள சினிமா

1950-கள் வாக்கில் இந்திய சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க இயக்குநர்களின் தொடர் பங்களிப்பு காரணமாக ஒரு புதிய அலை தோன்றியது. சத்யஜித் ரே, ரித்விக்…