ஜக்கம்மாக்களும் மாதவிடாயும்

மாதவிடாயைப் பற்றி எழுதி பேச வேண்டிய தேவைஇன்னமும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ஆனால் அதைப்பற்றிய எதை எழுத என்று எனக்குள்…