தமிழ்நாடு அகாடமி ஆப் பிலிம் & ஆர்ட்ஸ்

எனக்கு தெரிந்த வரையில் கலைஞர்களுக்காக இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் சங்கங்கள் (பொதுவாக சினிமா சார் சங்கங்கள்) அனைத்தும் திரைப்பட துறையை தொழிலாய் கொண்டவர்கள் நலன்…