டி டி பொதிகை சேனலின் ‘மங்கையர் சோலை’ நிகழ்ச்சியில் கலந்தது கொள்ள சென்றிருந்தேன். அதே நிகழ்விற்காக வந்திருந்த மற்ற தொழில் முனைவோர்களிடம்…