1. உங்களைப் பற்றிய அறிமுகம்? பிறந்தது, பள்ளி, கல்லூரி…                 பிறந்தது சிங்காரச்சென்னை. பள்ளி, கல்லூரி அனைத்துமே சென்னை மாநகரத்தில்தான். சென்னையின்…