அமெரிக்காவில் தமிழர்களின் வாழ்க்கை.

அமெரிக்கா வாழ்க்கைப் பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாருமே நான் வந்து ஒரு வருஷத்தில் திருப்பி ஊருக்கு போயிடுவோம் வந்து ரெண்டு…