வரலாற்றைத் தேடி ஒரு பயணம் : திருவண்ணாமலை மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு நடுவம்

2010 இல் ஆழி பதிப்பகத்தின் உரிமையாளரும் எனது அண்ணனுமான ஆழி செந்தில் நாதன் வேலூரில் நூலாறு என்ற பெரிய புத்தக கண்காட்சிக்கு…