புழுதி இணைய இதழ் தொடர்ந்து சிறப்பிதழாக வெளிவந்ததை சமூக வலைத்தளங்கள் மூலமாக நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்து வந்த எனக்கும் இயக்கங்கள் சிறப்பிதழ் ஆசிரியராகும்…