என் பார்வையில் மலையாளத் திரைப்படங்கள்

கேரளா கடவுளின் தேசம். தேவதைகளின் பூமி. கேரளா என்றதும் நினைவுக்கு வருபவை முண்டு கட்டிய அழகிகள்,கதக்களி,இயற்கை, அரபிக்கடல்,ரப்பர்,பலா மரங்கள், ஜிமிக்கிப் பெண்கள்,குருவாயூர்,தாசேட்டன்,புட்டு,பயறு,பப்படம்,கடலைக்கறி,அவியல்,…