படங்களில் எந்த வெங்காய ரெவெல்யூஷனும் தேவையில்லை.

ஒரு புரட்சிகர எழுத்தாளரோ, ஒரு கவிஞரோ, மாபெரும் சினிமா அறிவு கொண்ட ஒருவர் இதை எழுதியிருப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் இதை…