“மானுடம் வென்றதம்மா!’தகஇபெ: ஒரு பண்பாட்டு இயக்கம்

பொதுவுடமை இயக்கத்தின் தமிழ் முகமாய்ப் பரிணமித்த இலக்கியப் பேராசான் ப.ஜீவானந்தம் 1961 மே திங்களில் கோவை மாநகரில் தோற்றுவித்த ஒரு பண்பாட்டு…