நவீன ஆலைகளும் – பழைய பாணி சுரண்டலும் அடக்குமுறையும்.. சி.ஐ.டி.யு அனுபவங்கள்

பீஸ் ரேட், சைபர் கூலி, டிரிப் ரேட், சப்ளை ரேட் என பலவகை கூலி முறைகள் உருவாகி வரும் காலத்தில், தொழிற்சங்க…